Zekâi Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Makâmı: Şehnâz bûselik makâmı
Usûlü: Nîm sakîl ve berefşân usûlleri
Formu: Beste formu

Sözleri

Feryâd kim, feryâdımı gûş etmez, ol sîmîn beden
Dilden mi, aşkımdan mı, bahtımdan mıdır, bilmem neden?
Ben, bir garîb âşıkam, andan kulak asmaz bana
Bu müddeâya, bir delil, gûşundaki dürr-i Aden

Türkçe karşılığı

Öyle bir feryat ki o gümüş bedenli sevgili işitmiyor bile.
Sebep gönlüm müdür, aşkım mıdır, talihim midir bilmem.
Ben garip bir âşıkım, bana ondan dolayı kulak asmaz.
Bu iddiamın delili, kulağındaki Aden incisinden küpedir.

Video yorumları

Klasik Türk Müziği Korosu

Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden/Zekâî Dede

Yaprak Sayar

Yaprak SAYAR-Feryâd Kim Feryâdımı Gûş İtmez (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G.

Klasik Türk Müziği Korosu

Şehnâz Bûselik Klâsik Takım (Necdet YAŞAR Yönetiminde İ.D.T.M.T.)

Notası

Feryâd kim, feryâdımı gûş etmez, ol sîmîn beden notası - 1
Feryâd kim, feryâdımı gûş etmez, ol sîmîn beden notası - 2

Bir yanıt yazın