Feryâd kim feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Makâmı: Şehnâz bûselik makâmı
Usûlü: Nîm sakîl ve berefşân usûlleri
Formu: Beste formu

Sözleri

Feryâd kim feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden
Dilden mi aşkımdan mı bahtımdan mıdır bilmem neden
Ben bir garîbâşıkam andan kulak asmaz bana
Bu müddeâya bir delil gûşundakidürr-i Aden

Türkçe karşılığı
Öyle bir feryat ki o gümüş bedenli sevgili işitmiyor bile.
Sebep gönlüm müdür, aşkım mıdır, talihim midir bilmem.
Ben garip bir âşıkım, bana ondan dolayı kulak asmaz.
Bu iddiamın delili, kulağındaki Aden incisinden küpedir.

Video yorumları

Klasik Türk Müziği Korosu

Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden/Zekâî Dede

Yaprak Sayar

Yaprak SAYAR-Feryâd Kim Feryâdımı Gûş İtmez (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G.

Klasik Türk Müziği Korosu

Şehnâz Bûselik Klâsik Takım (Necdet YAŞAR Yönetiminde İ.D.T.M.T.)

Notası

Feryâd kim feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden notası - 1
Feryâd kim feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden notası - 2