Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın
Vuslât demi kâm alma zamanıdır bu zamânın
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın

Zekâi Tunca

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay-Feryâda ne hacet yürü bendeyle dehânın

Notası

Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın notası

Bir yanıt yazın