Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel elâ gözlüm, efendim yanıma
Hasretin kâr etti artık cânıma
Tesliyetsaz ol dil-i nâlânıma
Hasretin kâr etti artık cânıma

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Gel elâ gözlüm efendim yânıma

Melihat Gülses

Gel Ela Gozlum Efendim Yanima

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Gel Elâ Gözlü Efendim Yanıma (SÛZNÂK)R.G.

Gül Yazıcı

Gül YAZICI-Gel Elâ Gözlü Efendim Yanıma (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Gel elâ gözlüm, efendim yanıma notası - 1
Gel elâ gözlüm, efendim yanıma notası - 2

Gel elâ gözlüm efendim yanıma notası - 3

Bir yanıt yazın