Eserin künyesi

Bestecisi: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Güfte şairi: Nâbî
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber
Gelir mi kâfile-i müşk-i bârdan ne haber
Şemim-i zülfüne amadedir meşam-ı ümid
Ne güna cümbüşü var rûzîgârdan ne haber
Aman servinazım işvebazım dilnüvazım
Canım a canım hattı yârdan ne haber

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Gel Ey Nesim-i Sabâ Kûy-i Yârdan Ne Haber (ISFAHAN)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber - Mustafa Doğan Dikmen

Notası

Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber notası - 1
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber notası - 2

Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber notası - 3
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber notası - 4

Bir yanıt yazın