Bestecisi bilinmiyor?

Eserin künyesi

Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Nîm hafif usûlü
Diğer bilgileri: Bilinmiyor
Formu: Kârçe formu

Sözleri

Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden
Hat yazıldı cünbüş-i etvârına âyîneden
Câh-ı endişemde seyret fitney-i hârutunu
Bir nazâr kıl gamze-i sehhârına âyîneden

Video yorumları

Mustafa Doğan Dikmen, Gizem Coşkun ve Harun Korkmaz

Mustafa Doğan Dikmen, Gizem Coşkun & Harun Korkmaz - Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden

Recep Birgit

Recep Birgit - Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden

Yaprak Sayar

Yaprak Sayar - Geldi Cevher Tiğ-i Âteşbârına Âyîneden

Notası

Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden notası

Bir yanıt yazın