Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, karcığar makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
Tâ subha dek ammâ yürek olsun da dayansın
Ey Mehveş uyan bezm-i safâ tâze donansın
Aç gözlerini sevdiceğim bahtım uyansın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın

Selma Sağbaş

Selma SAĞBAŞ-Gerçi Kıyamam İki Gözüm (KARCİĞAR)R.G.

Notası

Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın notası - 1
Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın notası - 2

Yorumunuz