Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm

Eserin künyesi

Beste: Zekâi Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hisar bûselik makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Yürük semâî formu

Sözleri

Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm
Murg-ı dîlimi âteş-i hicrâna düşürdüm
Gül şevkine bî-tâb bugün hâleler ettim
Sad-pâre dîli gonce-i gül-fâma düşürdüm

Türkçe karşılığı:
Gönül kuşumu ayrılık ateşine düşürdüm.
Bugün, gül yüzlü sevgilinin sevinciyle dermansız kalana dek feryatlar ettim.
Yüz parça olmuş gönlümü gül dudaklı sevgiliye düşürdüm.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Gönlüm heves i zülf i siyehkâre düşürdüm Hisâr bûselik Yürük Semâî Zekâî Dede

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Gönlüm Heves-i Zülf-ü Siyahkâre Düşürdüm (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Gönlüm Hevesi [ Arşiv Serisi © 1999 Kalan Müzik ]

Zeki Müren

Zeki Müren ~ Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm

Doç. Dr. Adnan Çoban

GÖNLÜM HEVES İ ZÜLF Ü SİYEHKÂRE DÜŞÜRDÜM

Memduh Özyalvaç

Memduh Özyalvaç - Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm - Mekan ve Müzik

Notası

Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm notası - 1
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm notası - 2

Yorumunuz