Zekâi Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Makâmı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm
Murg-ı dîlimi âteş-i hicrâna düşürdüm
Gül şevkine bî-tâb bugün hâleler ettim
Sad-pâre dîli gonce-i gül-fâma düşürdüm

Türkçe karşılığı

Gönül kuşumu ayrılık ateşine düşürdüm.
Bugün, gül yüzlü sevgilinin sevinciyle dermansız kalana dek feryatlar ettim.
Yüz parça olmuş gönlümü gül dudaklı sevgiliye düşürdüm.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Gönlüm heves i zülf i siyehkâre düşürdüm Hisâr bûselik Yürük Semâî Zekâî Dede

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Gönlüm Heves-i Zülf-ü Siyahkâre Düşürdüm (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Gönlüm Hevesi [ Arşiv Serisi © 1999 Kalan Müzik ]

Zeki Müren

Zeki Müren ~ Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm

Doç. Dr. Adnan Çoban

GÖNLÜM HEVES İ ZÜLF Ü SİYEHKÂRE DÜŞÜRDÜM

Memduh Özyalvaç

Memduh Özyalvaç - Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm - Mekan ve Müzik

Notası

Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm notası - 1
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm notası - 2

Bir yanıt yazın