Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar

Eserin künyesi

Bestecisi: Cemâlettin Turan
Güfte şairi: Fevzi Şahingöz
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar
Gözlerimde canlanır, elemli hâtıralar
Yaslı yüreğim sızlar, içimde bir hüzün var
Yorgun düşen gönlümde, yılların mâtemi var

Ateşi yaktı gitti, yüreğimde közler var
Yazık ki gizlenmiyor, gözlerden akan yaşlar
Açma sînemi açma, orda derin izler var
Yorgun düşen gönlümde, yılların mâtemi var

Video yorumları

Umut Akyürek

Umut AKYÜREK-Gönlümdeki Arzuyu Aldı Götürdü Yıllar (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar notası - 1
Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar notası - 2