Eserin künyesi

Bestecisi: Melâhat Pars
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönlümü başka emellerle avutsaydım
Ne olurdu seni bir lâhza unutsaydım
Rûhumu bir gece hülyasız uyutsaydım
Ne olurdu seni bir lâhza unutsaydım

Video yorumları

Ayşe Ekiz

Ayşe EKİZ-Gönlümü Başka Emellerle Avutsaydım (NİHAVEND)R.G.

Melahat Pars

Melahat Pars - Gönlümü başka emellerle avutsaydım ( plak )

Notası

Gönlümü başka emellerle avutsaydım notası - 1

Gönlümü başka emellerle avutsaydım notası - 2
Gönlümü başka emellerle avutsaydım notası - 3

Bir yanıt yazın