Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır bestesi

Sözleri

Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır
Netîce hâtırım ol yâdigâre kalmışdır
Aceb mi ol büte cân vermek isterim Sırrî
Benim işim hele Perverdigâre kalmışdır

Eserin künyesi

Beste: Yahyâ Nazîm Efendi
Güfte: Şeyh Sırrî
Makam: Muhayyer makamı
Usûl: Zencîr usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Elif GüreşçiKânun taksimi: Ahmet Meter

Elif GÜREŞÇİ-Gönül Düşüp Hâm-ı Giysû-yi Yâre Kalmıştır (Kan.Tak.Ahmet METER)(MUHAYYER)R.G.

Notası

Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...