Yahyâ Nazîm Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Yahyâ Nazîm Efendi
Güfte şairi: Şeyh Sırrî
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır
Netîce hâtırım ol yâdigâre kalmışdır
Aceb mi ol büte cân vermek isterim Sırrî
Benim işim hele Perverdigâre kalmışdır

Video yorumları

Elif GüreşçiKânun taksimi: Ahmet Meter

Elif GÜREŞÇİ-Gönül Düşüp Hâm-ı Giysû-yi Yâre Kalmıştır (Kan.Tak.Ahmet METER)(MUHAYYER)R.G.

Notası

Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır notası - 1
Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır notası - 2

Bir yanıt yazın