Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı bestesi

Sözleri

Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı
O Zülf-i kâkülün endişesiyle dil-şiken kaldı
Ne bağ-ı dikleşin verd-i serefrâzısın âyâ kim
Derûnunda Münir’in lezzet-i bûs-i dehen kaldı

Eserin künyesi

Beste: Abdülhalim Ağa
Güfte: Münîr
Makam: Müstear makamı
Usûl: Çember usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Eliz Avaroğlu

Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı - Eliz Avaroğlu

Alper Diler

Alper DİLER-Gönül Ey Mâh-rû Aşkınla Ârâm Etmeden Kaldı (PEŞREVLİ ) (MÜSTEAR)R.G.

Notası

Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...