Abdülhalim Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Abdülhalim Ağa
Güfte şairi: Münîr
Makâmı: Müstear makâmı
Usûlü: Çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Gönül, ey mâh-rû aşkınla, ârâm etmeden kaldı
O Zülf-i kâkülün, endişesiyle, dil-şiken kaldı
Ne bağ-ı dikleşin verd-i serefrâzısın âyâ kim
Derûnunda Münir’in, lezzet-i bûs-i dehen kaldı

Video yorumları

Eliz Avaroğlu

Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı - Eliz Avaroğlu

Alper Diler

Alper DİLER-Gönül Ey Mâh-rû Aşkınla Ârâm Etmeden Kaldı (PEŞREVLİ ) (MÜSTEAR)R.G.

Notası

Gönül, ey mâh-rû aşkınla, ârâm etmeden kaldı notası - 1
Gönül, ey mâh-rû aşkınla, ârâm etmeden kaldı notası - 2

Bir yanıt yazın