Eserin künyesi

Bestecisi: Dr. Şükrü Şenozan
Güfte şairi: Fuat Hulûsi Demirelli
Makâmı: Bûselik makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönül harâreti sönmez şarâb-ı kevserle
Hayâtı gel içelim bûseden kadehlerle
Değer bu âlem-i âbın safâsı bir ömre
Hayâtı gel içelim bûseden kadehlerle

Türkçe karşılığı
Gönüldeki yangın, Cennet içkisiyle bile sönmez.
Gel, hayâtı öpücükten kadehlerle içelim.
Bu eğlencemizin safâsı bin ömre değer.
Gel, hayâtı öpücükten kadehlerle içelim.

Video yorumları

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Gönül Harareti Sönmez Şarabı Kevserle (BÛSELİK)R.G.

Sevim Deran

Sevim Deran - Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle

Selma Ersöz

Selma Ersöz - Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle

Eyüp Uyanıkoğlu

Eyüp Uyanıkoğlu - Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Gönül harareti sönmez şarabı kevserle

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Gönül Harareti Sönmez Şarabı Kevserle (BÛSELİK)R.G.

Notası

Gönül harâreti sönmez şarâb-ı kevserle notası

Bir yanıt yazın