Gönül sana tapalı

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Fuat Hulûsi Demirelli
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönül sana tapalı
Kapın bana kapalı
Şaşırmışım yolumu
Bu sevgiye sapalı

Nakarat:
Susayan ırmak arar
Olmaz sevende karar
Güzelleri olmasa
Bu dünyâ neye yarar

Gecemde güneş olsan
Kalbimi görmüş olsan
Unuturdum cihanı
Bana bir gün eş olsan

Video yorumları

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Gönül Sana Tapalı (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Yıldırım Gürses

Yıldırım Gürses - Gönül sana tapalı kapın bana kapalı

Vedat Çetinkaya

Vedat ÇETİNKAYA-Gönül Sana Tapalı (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Mediha Demirkıran

Mediha DEMİRKIRAN-Gönül Sana Tapalı (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

Gönül sana tapalı notası - 1
Gönül sana tapalı notası - 2

Gönül sana tapalı notası - 3
Gönül sana tapalı notası - 4