Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Göresin mi geldi beni meleğim
Bahar ayı açılsın da geleyim
Avun kuzum, avun budur dileğim
Koyun kuzu seçilsin de geleyim

Gurbet ellerinde hâlim yamandır
Seni görmeyeli hayli zamandır
Şimdi yollarımız kıştır, dumandır
Koca çaydan geçilsin de geleyim

Yanında olsaydım olmazdı derdim
Dola kollarını boynuma derdim
Sana güllü alıp terziye verdim
Rubaların biçilsin de geleyim

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Güler Basu Şen

Hilâl Çelebi

Ali Osman Akkuş

Notası

Göresin mi geldi beni meleğim notası - 1
Göresin mi geldi beni meleğim notası - 2

Göresin mi geldi beni meleğim notası - 3
Göresin mi geldi beni meleğim notası - 4

Bir yanıt yazın