Garbis Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Garbis Efendi
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni
Söyle mümkün mü unutmak söyle cânânım seni
Özlüyor rûhum, hayâtım, sevdiğim, cânım seni
Söyle mümkün mü unutmak söyle cânânım seni

Video yorumları

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Görmek İster Daima Her Yerde Çeşmânım Seni (NİŞABUREK)R.G.

İsim belirtilmemiş…

MÜNİP UTANDI - GÖRMEK İSTER DÂİMA HER YERDE ÇEŞMÂNIM SENİ (DOYSAL)

Ayşe Resener

Ayşe Resener - Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni

Ahmet Melik

Ahmet Melik - Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni

Güzin Değişmez

Görmek ister daima her yerde çeşmânım seni…

Notası

Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni notası - 1
Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni notası - 2

Bir yanıt yazın