Nasibin Mehmet Yürü

Eserin künyesi

Bestecisi: Nasîbin Mehmet Yürü
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Görmezsem eğer, sevdiceğim, hüsn-i mir’atın
Sensiz bulamam, neş’esini, zevk-i, hayâtın
Nushetti bana, vuslat için, sabr ü, sebâtı
Sensiz bulamam, neş’esini, zevk-i, hayâtın

Türkçe karşılığı

Sevgilim, eğer güzelliğini görmezsem ve sensiz kalırsam, hayâtın zevklerinden ve neşesinden de ayrı düşmüş olurum.
Kavuşmak için bana sabır ve sebatı öğütleyen sevgili, sensiz kalırsam, hayâtın zevklerini ve neş’esini de kaybetmiş olurum.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir'atın/Sabite Tur GÜLERMAN

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Görmezsem Eğer Sevdiceğim Hüsn-i Mir'atın (HİCAZKÂR)R.G.

Bahadır Özüşen

Bahadır ÖZÜŞEN-Görmezsem Eğer Sevdiceğim Hüsn-i Mir'atın (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Görmezsem eğer, sevdiceğim, hüsn-i mir'atın notası - 1
Görmezsem eğer, sevdiceğim, hüsn-i mir'atın notası - 2

Bir yanıt yazın