Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gösterip ağyâre lûtfun, bizlere bîgânesin
Bî-vefa görmek ne müşkül âşıka cânânesin
Böyle üzmek şânına lâyık mıdır dîvânesin
Bî-vefa ammâ cihanda sevdiğim bir tânesin

Türkçe karşılığı
Dost olmayanlara lûtfunu gösterip bizlere ilgisizsin.
Âşıka, sevgilisinin vefasızlığını görmek ne zordur.
Aşkından deli-divaneye dönmüş olanı böyle üzmek şanına lâyık mıdır?
Sevdiğim, vefasızsın ama dünyâda bir tanesin.

Video yorumları

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Gösterip ağyâre lutfûn bizlere bîgânesin

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin- Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin

Hâfız Kemâl Gürses

Hafız Kemal Bey - Gösterip Ağyare Lutfun Bizlere Bigânesin [ Arşiv Serisi © 2006 Kalan Müzik ]

Türk sanat müziği korosu

Gösterip Ağyâre Lütfun Bizlere Bîgânesin (Hacı Arif Bey - Mahur Şarkı)

Notası

Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin notası - 1
Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin notası - 2

Bir yanıt yazın