Mahmud Celâleddin Paşa

Eserin künyesi

Bestecisi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım
Seddetti gam-ı firkat-i hicrân ile râhım
Afâkı tutuştursa gerek şûle-i âhım
Eyvâh ki bu hicrân ile mahvoldu refâhım
Yok şimdi bu âlemde benim cây-i penâhım

Video yorumları

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (UŞŞAK)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (PEŞREVLİ) (UŞŞAK)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (UŞŞAK)R.G.

Eylül Turan

Eylül TURAN-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (UŞŞAK)R.G.

Notası

Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım notası

Bir yanıt yazın