Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım şarkısı

Sözleri

Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım
Seddetti gam-ı firkat-i hicrân ile râhım
Afâkı tutuştursa gerek şûle-i âhım
Eyvâh ki bu hicrân ile mahvoldu refâhım
Yok şimdi bu âlemde benim cây-i penâhım

Eserin künyesi

Beste: Mahmud Celâleddin Paşa
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Uşşak makamı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (UŞŞAK)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (PEŞREVLİ) (UŞŞAK)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (UŞŞAK)R.G.

Eylül Turan

Eylül TURAN-Göstermedi Bir Gün Bana Bu Baht-ı Siyâhım (UŞŞAK)R.G.

Notası

Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...