Gül yüzünde göreli zülf-i semen sây gönül

Eserin künyesi

Besteleyen: Münir Nurettin Selçuk
Sözünü yazan: Ahmet Paşa
Makamı: Rast makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Kârçe formu

Sözleri

Gül yüzünde göreli zülf-i semen sây gönül
Kara sevdâya yeler bî-ser ü bî-pây gönül
Dimedimmi sana dolanma mânâ hay gönül

Terennüm:
Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül
Yâr ye le le li dost ye le le li ye le li ya la ye le li dost

Bizi hâk etti heva yoluna sevdâ ni’delim
Pây-i mâl eyledi ol zülfü semen-say ni’delim
Kul idinmezki güzeller bizi illâ nidelüm

Video yorumları

T.R.T. Sanatçıları korosu

Modern Folk Üçlüsü

Gül Yüzünde Göreli (Live)

Not: SELİM SELÇUK tarafından gerçekleştirilen telif hakkı talebi nedeniyle, eserin youtube.com’da uygun gördüğüm başka video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Gül yüzünde göreli zülf-i semen sây gönül notası

Yorumunuz