Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz

Eserin künyesi

Bestecisi: Fehmi Tokay
Güfte şairi: Adnan Üryâni
Makâmı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz
Gönlümüz benzer bahâra ihtiyâr olsak da biz
Âşıkız mehrûlere nezreyledik cân nakdini
Dönmeyiz sevdâ yolundan târumâr olsak da biz

Video yorumları

Âsuman Aslım

A.Aslım GÖRGÜN-Gülle Hem Bezm-i Visâliz Gerçi Hâr Olsak Da Biz (TAHİR BÛSELİK)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

GÜLLE HEM BEZM İ VİSÂLİZ GERÇİ HÂR OLSAK DA BİZ

Belgin Erol Gündoğdu

Belgin EROL GÜNDOĞDU-Gülle Hem Bezm-i Visâliz Gerçi Hâr Olsak Da Biz (TAHİR BÛSELİK)R.G.

Notası

Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz notası