Harab-ı deşt-i gamdır şimdi şarkısı

Sözleri

Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm
Perîşandır senin vaktiyle hürrem gördüğün gönlüm
Cüdâdır makdem-i cânâne hem-dem gördüğün gönlüm
Perîşandır senin vaktiyle hürrem gördüğün gönlüm

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Kürdîli hicazkâr makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Elvan Özbican

Elvan Özbican - Harab-ı Deşt-i Gamdır (Official Video)

Notası

Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm notası