Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm
Perîşandır senin vaktiyle hürrem gördüğün gönlüm
Cüdâdır makdem-i cânâne hem-dem gördüğün gönlüm
Perîşandır senin vaktiyle hürrem gördüğün gönlüm

Video yorumları

Elvan Özbican

Elvan Özbican - Harab-ı Deşt-i Gamdır (Official Video)

Notası

Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm notası