Hazân oldu kalbimde sarardı geçti bahar

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Ârif Sâmi Toker
Makâmı: Muhayyer kürdî makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hazân oldu kalbimde sarardı geçti bahar
Yaprak yaprak döküldü yaşayan hâtıralar
Bu aşk tüklense bile, izi hiç silinmiyor
Kalbimde kanar durur sızlar derin yaralar
Yaprak yaprak döküldü yaşayan hâtıralar

Video yorumları

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Hazan oldu kalbimde sarardı geçti bahar

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Hazan Oldu Kalbimde Sarardı Geçti Bahar (MUHAYYER KÜRDİ)R.G.

Hasan Eylen

Hasan EYLEN - Hazan Oldu Kalbimde Sarardı Geçti Bahar ( MUHAYYERKÜRDÎ ) Rahime Çiğdem ÜNAL

Notası

Hazân oldu kalbimde sarardı geçti bahar notası - 1
Hazân oldu kalbimde sarardı geçti bahar notası - 2