Şâkir Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Şâkir Ağa
Güfte şairi: Nûri
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hiç bulunmaz böyle dilbâz
Neler etti bana bu yaz
Âşıkına gâyet kurnaz
Neler etti bana bu yaz

Çeşm-i güzel gonca fidan
Varsa misli işte meydan
Gönlüm Nûri sakın ondan
Neler etti bana bu yaz

Video yorumları

Ârif Sâmi Toker

Notası

Hiç bulunmaz böyle dilbâz notası

Bir yanıt yazın