Abdülhalim Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Abdülhalim Ağa
Makâmı: Sûzidil makâmı
Usûlü: Darbeyn usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel
Nedir bu nâz-ü istiğnâ
Gözüm yollarda kaldı gel açıl gonca-dehânım gel
Gören sansın gül-i zîbâ
Helâk-i hasret-i dîdârın oldum fikr-i vaslınla
Mürüvvet yok mudur dilber
Hayât-ı tâze ver bu hasta-i hicrâna cânım gel
Edip vaslın ile ihyâ

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Hırâman Ol Çemenlerde Gel Ey Serv-i Revânım Gel (SUZ-İ DİL)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Hırâman Ol Çemenlerde Gel Ey Serv-i Revânım Gel (SUZ-İ DİL)R.G.

Notası

Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel notası - 1
Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel notası - 2

Bir yanıt yazın