Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hüsn âlemini tuttu senin şöhret-ü şânın
Sultânısın ey rûh-i revân kişver-i ânın
Dillerde gamın sîneler üstünde nişânın
Sultânısın ey rûh-i revân kişver-i ânın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Suzinâk) I

Semrâ Ersoylu

Semra Ersoylu - Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın

Hasan Eylen

HASAN EYLEN - Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın

Notası

Hüsn âlemini tuttu senin şöhret-ü şânın notası

Bir yanıt yazın