Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Güfte şairi: Cenâp Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

İnan, inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını
Dîl-i hazîn-i pür emel bulur sürûr-u tâmını
Gel ey per-i bî-bedel inâyet et selâmını
Esirgeme hırâmını bul imdi bul makâmını
Makâm-ı ihtirâmını hayâl-i ihtişâmını

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-İnan İnanki Ey Güzel Duyunca Hoş Kelâmını (HÜZZAM)R.G.

Recep Birgit

Recep BİRGİT-İnan İnanki Ey Güzel Duyunca Hoş Kelâmını (HÜZZAM)R.G.

Notası

İnan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını notası

Bir yanıt yazın