Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makam: Ferahfezâ makâmı
Usûl: Muhammes usûlü
Form: Kâr formu

Sözleri

Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay
Zevk-ı sohbet kûşe-i hey yâr hey

Görmemiştir böyle câ-yı bî-bedel
Kayser ü Fağfûr u Cem Kâvûs u Key

Pâdişahım ömrün efzûn ede Hak
Rûz u şeb virdim budur mânend-i ney

Video yorumları

Ahmed Şâhin

Ahmed Şahin ile Meşk - Ferahfezâ Kâr - Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay

Volkan Gözübüyük

Volkan GÖZÜBÜYÜK - Kasr-ı cennet,havz-ı kevser,ab-ı hay

Notası

Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 1
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 2
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 3
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 4
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 5
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 6
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 7

Yorumunuz