Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Ferahfezâ makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Kâr formu

Sözleri

Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay
Zevk-ı sohbet kûşe-i hey yâr hey

Görmemiştir böyle câ-yı bî-bedel
Kayser ü Fağfûr u Cem Kâvûs u Key

Pâdişahım ömrün efzûn ede Hak
Rûz u şeb virdim budur mânend-i ney

Video yorumları

Ahmed Şâhin

Volkan Gözübüyük

Notası

Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 1
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 2
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 3
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 4
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 5
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 6
Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay notası - 7

Bir yanıt yazın