Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Yesâri Âsım Arsoy
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâşâdım
Nihâyet bulmayacak mı benim bu âh ü feryâdım
Ağardı saçlarım kâfi senin çün bak perîşanım
Nihâyet bulmayacak mı benim bu âh ü feryâdım

Video yorumları

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâ-şâdım

Güler Basu Şen

Güler Basu ŞEN-Kedersiz Hiç Coşar Ağlar Taşar Mı Kalb-i Naşadım (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

İnci Çayırlı

İnci ÇAYIRLI - Kedersiz Hiç Coşar Ağlar Taşar mı ( KÜRDÎLİHİCAZKÂR ) - Rahime Çiğdem ÜNAL

Notası

Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâşâdım notası

Bir yanıt yazın