Yesâri Âsım Arsoy

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Yesâri Âsım Arsoy
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kedersiz, hiç coşar, ağlar, taşar mı, kâlb-i nâşâdım?
Nihâyet, bulmayacak mı, benim bu, âh ü feryâdım?
Ağardı saçlarım, kâfi, senin çün, bak, perîşanım
Nihâyet, bulmayacak mı, benim bu, âh ü feryâdım?

Video yorumları

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâ-şâdım

Güler Basu Şen

Güler Basu ŞEN-Kedersiz Hiç Coşar Ağlar Taşar Mı Kalb-i Naşadım (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

İnci Çayırlı

İnci ÇAYIRLI - Kedersiz Hiç Coşar Ağlar Taşar mı ( KÜRDÎLİHİCAZKÂR ) - Rahime Çiğdem ÜNAL

Notası

Kedersiz, hiç coşar, ağlar, taşar mı, kâlb-i nâşâdım notası

Bir yanıt yazın