Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş

Eserin künyesi

Beste: Sultan 3. Selim
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sûzidilârâ makâmı
Usûl: Devr-i Kebîr ve Berefşan usûlleri
Form: Beste formu

Sözleri

Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş
Ki evvel menzil-i tîr-i cefâsı püte-i dilmiş
Nizâm üzre fisûlün âmed-ü reftinden anlandı
Kişi matlûba ermek sabr ile her gâh kâbilmiş
Ah cânım yala yele lel lel lel lel lel lel li
Vay o şûhun hayli müşkülmüş

Video yorumları

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM-Kemân-ı Aşkını Çekmek O Şûhun Hayli Müşkilmiş (SUZ-İ DİLÂRÂ)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş

Ahmed Şâhin

Maqam of the Sultan III.Selim - Kemân-ı Aşkını Çekmek O Şûhun Hayli Müşkil İmiş

Notası

Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş notası - 1
Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş notası - 2

Yorumunuz