Medenî Aziz Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Medenî Aziz Efendi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak ve semaî usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh
Şarab iç süzülsün o çeşm-i siyah
Bu bezm-i safadır gel ey rûy-i mah
Şarab iç süzülsün o çeşm-i siyah

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh

Münip Utandı

Münip Utandı - Kerem Eyle Mestâne Kıl bir Nigâh (Official Video)

Zekâi Tunca

Kerem Eyle Mestane Kıl Bir Nigah (Hüzzam)

Notası

Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh notası

Bir yanıt yazın