Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Ali Ağa
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kerem kıl bu dil-i zâre
Oldum aşkınla âvâre
Gönül sende nedir çâre
Oldum aşkınla âvâre

Derûnum böyle yansın mı
Şarâb-ı aşka kansın mı
Bu hasrete dayansın mı
Oldum aşkınla âvâre

Video yorumları

Nerkis Hanım

Lale & Nerkis Hanımlar - Kerem Kıl Bu Dil-i Zare [ © 1998 Kalan Müzik ]

Notası

Kerem kıl bu dil-i zâre notası

Bir yanıt yazın