Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Nîm sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kır oğlanın davarı dereye iner yaylaya döner
Ayşe kızla kıroğlan yârenlik eder
Gün kavuşunca yanık kaval sesine davar toplanır köye gider

Yaylada davar yayılır, Ayşe kızı gören bayılır
Köy içinde en güzel kız sayılır
Sürmeli gözleri köylü kızı
Kır oğlanın sevgilisi Ayşe kız

Video yorumları

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Kır oğlanın davarı dereye iner ( AYŞE KIZ )

Notası

Kır oğlanın davarı dereye iner yaylaya döner notası - 1
Kır oğlanın davarı dereye iner yaylaya döner notası - 2

Bir yanıt yazın