Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem
Kıl kadar sevdâ-yı zülfünden ferâgat eylemem
Her semen-bû dilbere arz-ı muhabbet eylemem
Kıl kadar sevdâ-yı zülfünden ferâgat eylemem

Video yorumları

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Kırsa Bin Tel Naz İle (HİCAZKÂR)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Demirkıran - Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem

Nusret Yılmaz

Nusret YILMAZ-Kırsa Bin Tel Naz İle (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem notası