Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem şarkısı

Sözleri

Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem
Kıl kadar sevdâ-yı zülfünden ferâgat eylemem
Her semen-bû dilbere arz-ı muhabbet eylemem
Kıl kadar sevdâ-yı zülfünden ferâgat eylemem

Eserin künyesi

Beste: Bimen Şen
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicazkâr makamı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Kırsa Bin Tel Naz İle (HİCAZKÂR)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Demirkıran - Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem

Nusret Yılmaz

Nusret YILMAZ-Kırsa Bin Tel Naz İle (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...