Kudretin kâfi değildir sûz-i âh-ü zârıma

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kudretin kâfi değildir sûz-i âh-ü zârıma
Karşı durma ey felek feryâd-ı âteş zârıma
Harmen-i âlem dayanmaz şûle-i efgânıma
Karşı durma ey felek feryâd-ı âteş bârıma

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Kudretin Kâfi Değildir Sûz-i Âh-ü Zârıma (HİCAZ)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Kudretin Kâfi Değildir Sûz-i Âh-ü Zârıma (HİCAZ)R.G.

Notası

Kudretin kâfi değildir sûz-i âh-ü zârıma notası - 1
Kudretin kâfi değildir sûz-i âh-ü zârıma notası - 2