Mandoli Artin

Eserin künyesi

Bestecisi: Mandoli Artin
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Kûyinde figânımla acep, gûlgûle yok mu?
Ey, turra-i tarrâr
Hep mürg-i dile mi, bu cefâ, bülbüle yok mu?
Feryâda, ne hâcet?
Pâ-beste-i zincîr-i berefşânın, olaydım
Ey, gonca-i şefkât
Senden, dil-i mecnûnuma, bir silsile yok mu?
Leylâ’ya, ne hâcet?

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu ey turra-i tarrâr

Muazzez Abacı

Küyinde Figanımla Acep Gülgüle Yok mu?

Notası

Kûyinde figânımla acep, gûlgûle yok mu notası - 1
Kûyinde figânımla acep, gûlgûle yok mu notası - 2

Bir yanıt yazın