Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu

Eserin künyesi

Bestecisi: Mandoli Artin
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu
Ey turra-i tarrâr
Hep mürg-i dile mi bu cefâ bülbüle yok mu
Feryâda ne hâcet
Pâ-beste-i zincîr-i berefşânın olaydım
Ey gonca-i şefkât
Senden dil-i mecnûnuma bir silsile yok mu
Leylâ’ya ne hâcet

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu ey turra-i tarrâr

Muazzez Abacı

Küyinde Figanımla Acep Gülgüle Yok mu?

Notası

Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu notası - 1
Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu notası - 2

Bir yanıt yazın