Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Hânende Zâhide Hanım
Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
Çeksin beni nur-i emeli haşre götürsün
Gönlüm gibi aşkımda nigâhında sürürsün
Çeksin beni nur-i emeli haşre götürsün

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM-Lerzân Ediyor Rûhumu Çeşmindeki Efsûn (EVÇ)R.G.

Bahadır Özüşen

Bahadır ÖZÜŞEN-Lerzân Ediyor Rûhumu Çeşmindeki Efsûn (EVÇ)R.G.

Demet Gürsoy

DEMET GÜRSOY - Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsun

Notası

Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası