Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Vecdi Bingöl
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Düyek ve curcuna usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma
Kimsesizim bu yerde ben siz el verin imdâdıma
Susmayın bahçeler, bülbüller, goncalar
Leylâ’dan ne haber
Ben aşkın oldum hemdemi
Bilmem o yâr sözünde mi

Yoksa unuttu mu ahd-ı vefâyı
Beyhûde mi çeksin gönül cefâyı
Kim ayırdı benden o âşinâyı
Söyleyin bahçeler Leylâ nerede

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma

Güzide Kasacı

Leyla Acep Neden Ses Vermiyor

Mediha Şen Sancakoğlu

mediha şen sancakoğlu- leyla acep neden ses vermiyor.wmv

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma notası - 1
Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma notası - 2

Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma notası - 3
Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma notası - 4
Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma notası - 5

Bir yanıt yazın