Eserin künyesi

Bestecisi: Ekrem Güyer
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir
Sevdâzedeyim gönlüme bir başkası eldir
Cevretme sakın dîdelerim lütfûna hayrân
Sevdâzedeyim gönlüme bir başkası eldir

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Mahzun duruşun âşıka bin ömre bedeldir

Filiz Tram

Filiz TRAM-Mahzun Duruşun Âşıka Bin Ömre Bedeldir (HÜZZAM)R.G.

İclâl Eroğlu

İclal EROĞLU-Mahsun Duruşun Aşıka Bin Ömre Bedeldir (HÜZZAM)R.G.

Notası

Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir notası

Bir yanıt yazın