Kemânî Rızâ Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Rızâ Efendi
Güfte şairi: Sermet Efendi
Makâmı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Ağır evfer usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Merâm-ı andelîbin, vasl-ı güldür
Gönüldür bu, gönüldür bu, gönüldür
N’olur, sen de beni, bir kerre, güldür
Gönüldür bu, gönüldür bu, gönüldür

Türkçe karşılığı

Bülbülün isteği güle kavuşmaktır.
Yani gönül budur, sevgiliye kavuşmak ister.
Ne olur, sen de beni bir kerecik olsun güldür.
Gönül budur, sevgiliye kavuşmak ister.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur GÜLERMAN-Merâm-ı Andelibin Vasl-ı Güldür'de (ŞEHNAZ)R.G.

Ayten Zenger

Ayten ZENGER-Merâm-ı Andelibin Vasl-ı Güldür'de (PEŞREVLİ)(ŞEHNAZ)R.G.

Nurettin Çelik ve Fikret Karakaya

Fikret KARAKAYA-Nurettin ÇELİK-Merâmı Andelibin Vaslı-ı Güldür (ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Merâm-ı andelîbin, vasl-ı güldür notası

Bir yanıt yazın