Hacı Ârif Bey besteleri

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Meyhâne mi bu, bezm-i tarabhâne-i Cem mi?
Peymâne mi bu efser-i dârât-ı haşem mi?
Sâkî mi bu nev bave-i bustân-ı cemâl-i
Reşk-i çemenistan-ı hıyâbân-ı irem mi?

Mirat-ı musaffâ mi değil cam-ı şarâbın
İç gör ki safâsı ne imiş âlem-i âbın
Çekmez elem-ü mihnetini çerh-i cihânın
Pekçe sarılan damenine pir-i mugânın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi

Kutlu Payaslı

Kutlu Payaslı - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Meyhane Mi Bu Bezm-i Tarabhane-i Cem Mi (UŞŞAK)R.G.

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi

Eliz Avaroğlu

ELİZ AVAROĞLU-UD TAKSÎMİ&MEYHÂNE Mİ BU BEZM-İ TARABHÂNE-İ CEM Mİ

Notası

Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi notası - 1
Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi notası - 2
Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi notası - 3

Bir yanıt yazın