Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi şarkısı

Sözleri

Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi
Peymâne mi bu efser-i dârât-ı haşem mi
Sâkî mi bu nev bave-i bustân-ı cemâl-i
Reşk-i çemenistan-ı hıyâbân-ı irem mi

Mirat-ı musaffâ mi değil cam-ı şarâbın
İç gör ki safâsı ne imiş âlem-i âbın
Çekmez elem-ü mihnetini çerh-i cihânın
Pekçe sarılan damenine pir-i mugânın

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Uşşak makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi

Kutlu Payaslı

Kutlu Payaslı - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Meyhane Mi Bu Bezm-i Tarabhane-i Cem Mi (UŞŞAK)R.G.

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi

Eliz Avaroğlu

ELİZ AVAROĞLU-UD TAKSÎMİ&MEYHÂNE Mİ BU BEZM-İ TARABHÂNE-İ CEM Mİ

Notası

Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...