Meyl edip bir gül-i zâre

Eserin künyesi

Beste: Ali Rıfat Çağatay
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Nişâburek makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Meyl edip bir gül-i zâre
Döndüm aşkıyla hezâre
Başladım feryâd-ı zâre
Döndüm âşıkınla hezâre

Sinenin ey şûh-i gülşen
Farkı yoktur yâsemenden
N’olsa senden geçemem ben
Âşıkım âşık ne çâre

Video yorumları

Filiz Tram

Filiz TRAM-Meyledip Bir Gül'i Zâre Döndüm Aşkile Hezâre (NİŞABUREK)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Meyl edip bir gül-i zâre döndüm aşkıyla hezâre

Kemâl Öncan

Kemal Öncan - Meyl edip bir gül-i zâre

Selçuk Aygan

Selçuk Aygan - Meyl edip bir gül-i zâre

Notası

Meyl edip bir gül-i zâre notası

Yorumunuz