Misâlini ne zemîn-ü zemân görmüştür

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sultânîyegâh makâmı
Usûl: Zencîr usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Misâlini ne zemîn-ü zemân görmüştür
Nâzenîni ne mekîn ü mekân görmüştür
O mihr-i burc-ı adâletsin ey şeh-i devrân
Ne bir âdillîğin çeşm-i cihân görmüştür

Türkçe karşılığı:
Bir benzerini yeryüzü ve zaman görmemiştir.
Eşini benzerini bir kimse ve bir mekân görmemiştir.
Ey zamanın şâhı, o adalet burcusun ki, adaletinin ve doğruluğunun örneğini dünyânın gözü görmemiştir.

Video yorumları

Melihat Gülses

Misalini Ne Zemin Ü Zeman Görmüştür

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Misalini Ne Zemin ü Zeman Görmüştür (Official Video)

Cemile Uncu Karabulut

Cemile KARABULUT-Misalini Ne Zemin-ü Zaman Görmüştür (SULTAN-İ YEGAH)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Sultânîyegâh Beste - “Misâlini ne zemîn ü zaman görmüştür”

Notası

Misâlini ne zemîn-ü zemân görmüştür notası

Yorumunuz