Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün

Eserin künyesi

Beste: Râkım Elkutlu
Güfte: Bâkî
Makam: Hüseynî makâmı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Gel gel gel işvebazım
Gel gel gel çâre sâzım
Ter dil li te ne nen te nen te nen nen
Na de re dil li ney vay yâr
Yâr peymâneler dönsün

Bu bezm-i ruh bahşın şevkine mestâneler dönsün
Gel gel gel işvebazım
Gel gel gel çâre sâzım
Ter dil li te ne nen te nen te nen nen
Na de re dil li ney vay yâr
Yâr mestâneler dönsün


Müheyyâ oldu meclîs sâkîyâ peymâneler dönsün
Bu bezm-i rûh-bahşın şevkıne peymâneler dönsün
Dilâ câm-ı şarâb-ı aşk-ı yârı öyle nûş et kim
Felekler güm güm ötsün başına humhâneler dönsün

Türkçe karşılığı:
Ey içki dağıtan güzel, meclis hazır; kadehler gelsin.
Bu cana can katan toplantının neşesine, kadehler gelsin.
Ey gönül, aşk şarâbını öyle iç ki; sen değil gökyüzü sarhoş olsun, çınlasın, şarap mahzeni feleğin başında dönsün.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Müheyya oldu meclis

Sevim Deran

Sevim Deran - Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün

Münip Utandı

Münip Utandı - Müheyya oldu meclis sâkiya peymaneler dönsün

Aylin Vatankoş

Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün

Ahmed Şahin, Murat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

[Gönül Makamı] Hüseyni Beste - Muheyya Oldu Meclis

Notası

Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün notası - 1
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün notası - 2

Yorumunuz