Hacı Ârif Bey besteleri

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
Gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi
Ne meyle ne nevâ-yı neyle şimdi
Gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi

Türkçe karşılığı

Gönül, birbirinin ardı sıra, yavaş yavaş gelen dertlerle yüklü, onun için hiçbir şeyle eğlenmiyor, teselli bulmuyor.
Gönül, ne içkiyle, ne ney sesiyle avunabiliyor; hiçbir şeyle teselli bulmuyor.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman.Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi

Elâ Altın

Ela ALTIN-Mükedder Derd-i Peyder Peyle Şimdi (RAST)R.G.

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı ~ Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi

Notası

Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi notası

Bir yanıt yazın