Mûy-i jülidem olupdur serde anka lânesi

Eserin künyesi

Bestecisi: Şâkir Ağa
Güfte şairi: Hasbî
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mûy-i jülidem olupdur serde anka lânesi
Düşmüşüm bir dâme kim yokdur halâsın çâresi
Zahmıma vur merhemin onulmadı dil yâresi
Şem-i aşka can atar pervâne-veş dîvânesi

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Mûy-i Jülidem Oluptur Serde Anka Lânesi (RAST)R.G.

Nâdir Hilkat Çulha

Nadir Hilkat Çulha Mûy-i jülidem olubtur serde anka lânesi

Notası

Mûy-i jülidem olupdur serde anka lânesi notası - 1
Mûy-i jülidem olupdur serde anka lânesi notası - 2