Muy-i jülidem olupdur serde anka lanesi şarkısı

Sözleri

Mûy-i jülidem olupdur serde anka lânesi
Düşmüşüm bir dâme kim yokdur halâsın çâresi
Zahmıma vur merhemin onulmadı dil yâresi
Şem-i aşka can atar pervâne-veş dîvânesi

Eserin künyesi

Beste: Şâkir Ağa
Güfte: Hasbî
Makam: Rast makamı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Mûy-i Jülidem Oluptur Serde Anka Lânesi (RAST)R.G.

Nâdir Hilkat Çulha

Nadir Hilkat Çulha Mûy-i jülidem olubtur serde anka lânesi

Notası

Mûy-i jülidem olupdur serde anka lânesi notası