Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nazlandı bülbül, güller sarardı
Zâr ü perîşân, titreşti kalpler
Öttükçe bülbül, gözler karardı
Her nağmesinde, âteş mi, vardı?
Titrek figanlar, canlar yakardı

Türkçe karşılığı

Bülbül nazlanınca güller sarardı.
Kalpler, ağlamaklı ve perişan, titreşti.
Bülbül, her nağmesi ateş gibi yakan sesiyle öttükçe gözler karardı.

Video yorumları

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Nazlandı bülbül güller sarardı

Necmi Rızâ Ahıskan

Necmi Rıza Ahıskan - Nazlandı bülbül güller sarardı

Serdar Kâşıkçılar

Serdar KAŞIKÇILAR-Nazlandı Bülbül Güller Sarardı (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Nazlandı bülbül, güller sarardı notası

Bir yanıt yazın