Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nazlı nazlı sekip gider (Ah)
O güzel ceylân ceylân, O şirin Ceylân, Ceylân
Dönüp dönüp bakar gider (Ah)
O güzel ceylân, O şirin Ceylân (Of)
Dağlar bana, dağlar bana (Vay)
Bahçe sana, bağlar bana (Hey hey)
Kalmışım gurbet ellerde (Vay)
Kimsem yoktur ağlaya bana (Hey Hey)
Aldanmaz aldanmaz serkeş olmuş ava gelmez
O güzel ceylân, O şirin ceylân

Video yorumları

Muallâ Gökçay

Mualla Gökçay - NAZLI NAZLI SEKİP GİDER

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN&Esma BAŞBUĞ-Nazlı Nazlı Sekip Gider O Güzel Ceylan (GÜLİZAR)R.G.

Ahmed Şahin, Murat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

Gülizar Köçekçe - Nazlı nazlı sekip gider #GönülMakamı

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Nazlı nazlı sekip gider güzel ceylan -Dede Efendi

Notası

Nazlı nazlı sekip gider notası

Bir yanıt yazın