Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nazlı, nazlı sekip, gider (Âh)
O güzel, ceylân, ceylân, O şirin, Ceylân, Ceylân
Dönüp, dönüp bakar, gider (Âh)
O güzel, ceylân, O şirin, Ceylân (Of)
Dağlar bana, dağlar bana (Vay)
Bahçe sana, bağlar bana (Hey hey)
Kalmışım, gurbet ellerde (Vay)
Kimsem yoktur, ağlaya bana (Hey Hey)
Aldanmaz aldanmaz, serkeş olmuş, ava gelmez
O güzel, ceylân, O şirin, ceylân

Video yorumları

Muallâ Gökçay

Mualla Gökçay - NAZLI NAZLI SEKİP GİDER

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN&Esma BAŞBUĞ-Nazlı Nazlı Sekip Gider O Güzel Ceylan (GÜLİZAR)R.G.

Ahmed Şahin, Murat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

Gülizar Köçekçe - Nazlı nazlı sekip gider #GönülMakamı

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Nazlı nazlı sekip gider güzel ceylan -Dede Efendi

Notası

Nazlı, nazlı sekip, gider notası

Bir yanıt yazın