Rahmi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Rahmi Bey
Makâmı: Şedd-i arabân makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân
Tâzedir terdir civânım her zaman
Dâima parlar yüzünde hüsn-ü ân
Tâzedir terdir civânım her zaman

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Şeniz Güneş

Türk Sanat Müziği Korosu

Notası

Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân notası - 1
Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân notası - 2

Bir yanıt yazın