Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Rahmi Bey
Makamı: Şedd-i arabân makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân
Tâzedir terdir civânım her zaman
Dâima parlar yüzünde hüsn-ü ân
Tâzedir terdir civânım her zaman

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça-Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazan

Şeniz Güneş

ŞENİZ GÜNEŞ Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazan

Türk Sanat Müziği Korosu

Nev Bahar Hüsnüne Ermez Hazan

Notası

Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân notası - 1
Nev-bahâr-ı hüsnüne ermez hazân notası - 2

Yorumunuz