Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var

Bestesi Râkım Elkutlu‘ya, güftesi Nâhit Hilmi Özeren‘e ait olan, beyâtî makâmı, ağır aksak ve curcuna usûllerindeki şarkı.

Sözleri

Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var
Ne o cânân, ne bir ümmîd, ne gönül neş’esi var
Çekecek bence hayâtın daha bilmem nesi var (amân amân)
Ne o cânân, ne bir ümmîd, ne gönül neş’esi var (amân amân)
Ne o cânân, ne bir ümmîd, ne gönül neş’esi var

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Ne bahar kaldı ne gül nede bülbül sesi var

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman-Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var.

Handan Kara

Handan Kara - Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var

Çiğdem Gürdal

Çiğdem GÜRDAL - Ne Bahar Kaldı Ne Gül Ne de Bülbül Sesi Var

Notası

Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var notası - 1
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var notası - 2

Yorumunuz