Ne semtden cânım bu geliş

Eserin künyesi

Beste: Kemânî Rızâ Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Beyâtî makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Ne semtden cânım bu geliş
Bize mi yoksa gösteriş
Cânıma geçdi bu reviş
Kerem et bir lâhza iliş

Eski mâceramı açdın
Sineme yâreler saçdın
Vefâsız ne çabuk kaçdın
Kerem et bir lâhza iliş

İlk kıtanın Türkçe karşılığı:
Canım, bu geliş hangi semtten?
Yoksa bize gösteriş mi yapıyorsun?
Bu yürüyüş canıma işler.
Bir cömertlik göster de gel.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Ne Semtten Cânım Bu Geliş Bize Mi Yoksa Gösteriş (BAYATİ)R.G.

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Ne semtten cânım bu geliş

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Ne semtten cânım bu geliş

Yaşar Özel

Yaşar Özel - Ne semtten cânım bu geliş

İnci Çayırlı

Nesrin SİPAHİ-Ne Semtten Canım Bu Geliş Bize Mi Yoksa Gösteriş (BAYATİ)R.G.

Notası

Ne semtden cânım bu geliş notası - 1
Ne semtden cânım bu geliş notası - 2

Yorumunuz