Kemânî Rızâ Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Rızâ Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ne semtden cânım bu geliş
Bize mi yoksa gösteriş
Cânıma geçdi bu reviş
Kerem et bir lâhza iliş

Eski mâceramı açdın
Sineme yâreler saçdın
Vefâsız ne çabuk kaçdın
Kerem et bir lâhza iliş

İlk kıtasının Türkçe karşılığı

Canım, bu geliş hangi semtten?
Yoksa bize gösteriş mi yapıyorsun?
Bu yürüyüş canıma işler.
Bir cömertlik göster de gel.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Ârif Sâmi Toker

Nesrin Sipâhi

Yaşar Özel

İnci Çayırlı

Notası

Ne semtden cânım bu geliş notası - 1
Ne semtden cânım bu geliş notası - 2

Bir yanıt yazın