Kemânî Rızâ Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Rızâ Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ne semtden cânım, bu geliş
Bize mi yoksa, gösteriş?
Cânıma geçdi, bu reviş
Kerem et, bir lâhza, iliş

Eski mâceramı, açdın
Sineme, yâreler, saçdın
Vefâsız, ne çabuk, kaçdın
Kerem et, bir lâhza, iliş

İlk kıtasının Türkçe karşılığı

Canım, bu geliş hangi semtten?
Yoksa bize gösteriş mi yapıyorsun?
Bu yürüyüş canıma işler.
Bir cömertlik göster de gel.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Ne Semtten Cânım Bu Geliş Bize Mi Yoksa Gösteriş (BAYATİ)R.G.

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Ne semtten cânım bu geliş

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Ne semtten cânım bu geliş

Yaşar Özel

Yaşar Özel - Ne semtten cânım bu geliş

İnci Çayırlı

Nesrin SİPAHİ-Ne Semtten Canım Bu Geliş Bize Mi Yoksa Gösteriş (BAYATİ)R.G.

Notası

Ne semtden cânım, bu geliş notası - 1
Ne semtden cânım, bu geliş notası - 2

Bir yanıt yazın